DOKUMEN | PEJABAT PENDAFTAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI
1
Garis Panduan Pemilikan dan Perisytiharan Harta Staf UPM
2
Garis Panduan Dan Tatacara Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
3
Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
4
Borang Pengisytiharan Harta
5
Contoh Borang Pengisytiharan Harta
6
Kit Panduan Mengurus Staf Tidak Hadir Bertugas
7
Peraturan dan Syarat Pemegang Ekuiti
8
Borang Pemegangan Ekuiti

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT
9
Kriteria Peningkatan Gred Ke Gred Khas A (VK5)
10
Kriteria Peningkatan Gred Ke Gred Khas B (VK6)
11
Syarat Wajib Minimum Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik UPM
12
Ringkasan Keperluan Dokumen Untuk Tujuan Permohonan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik
13
Format CV untuk tujuan Permohonan Kenaikan Pangkat
14
Templat Pengesahan Penerbitan Artikel dalam Citation Index Journal (CIJ) untuk Kenaikan Pangkat

SEKSYEN PELANTIKAN
15
Permohonan Jawatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
16
Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana
17
Pre-Departure Preparation Checklist (international Staff)
18
Visa Application Flow Chart
19
Skim Perkhidmatan (Bukan Akademik) Universiti Putra Malaysia

SEKSYEN SARAAN DAN PRESTASI
20
Senarai Semak Dan Borang Permohonan Elaun Pakaian Panas
21
Senarai Semak dan Borang Permohonan Elaun Menanggung Kerja
22
BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN
23
BAYARAN INSENTIF TUGAS PENGURUSAN STOR
24
Contoh Surat Vot Elaun Pakaian Panas
25
TRENGKAS DWI BAHASA
26
Borang Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
27
Senarai Semak dan Borang Elaun Pos Basik
28
Senarai Semak dan Borang EPW dan BIW
29
PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN BLACK TIE, PAKAIAN ISTIADAT DAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI
30
Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat
31
bayaran perkhidmatan kritikal
32
Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu
33
Elaun Tugas Pemandu Kenderaan
34
Borang Permohonan Pengambilan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Staf (ELPPT)
35
Borang Elaun Pembantu Khas
36
Borang Permohonan Tambang Percuma ke Luar Negeri (TPKLN)
37
Proses Penilaian Prestasi Tahunan
38
Pembentangan LPPT 2018
39
Slide Roadshow e-LPPT Akademik 2018
40
Penambahbaikan e-LPPT Akademik 2018
41
Borang Tuntutan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bagi Bayaran Secara Pro Rata

SEKSYEN PERUBATAN DAN PERHUBUNGAN PEKERJAAN
42
Senarai Utama Panel Hemodialisis UPM
43
Senarai Utama Klinik Panel UPM Sesi 2017-2020
44
Borang Permohonan Mendiami Rumah Kakitangan UPM
45
BORANG PERUBATAN 1-09 (JPA)
46
Borang Perubatan 2-09 (JPA)
47
Borang Permohonan Klinik Panel UPM
48
Borang Persetujuan Tabung Kebajikan Staf UPM
49
Borang Penambahan Maklumat Tanggungan
50
Borang Tuntutan Perubatan

SEKSYEN CUTI BELAJAR
51
Garis Panduan Latihan Penyelidikan
52
Garis Panduan Latihan Sub Kepakaran
53
Garis Panduan Latihan Pasca Kedoktoran
54
Garis Panduan Pemantauan Pegawai Yang Telah Melapor Diri
55
Garis Panduan Cuti Belajar Pegawai Bukan Akademik
56
Garis Panduan Permohonan Cuti Sabatikal
57
Garis Panduan Pemberian Diskaun 50% Yuran Pengajian
58
Garis Panduan Pecah Kontrak
59
Senarai Semak Permohonan Biasiswa Pos-Doktoral/Sub-Kepakaran Kpt
60
Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar
61
Borang Permohonan Menangguh Cuti Sabatikal
62
Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan
63
Borang Permohonan Cuti Mengikuti Kursus Subspeciality
64
Borang Lapor Diri Cuti Sabatikal Subkepakaran Post Doc Penyelidikan
65
Borang Tuntutan Elaun Tesis (KPT)
66
Borang Tuntutan Elaun Tesis (UPM)
67
Pengesahan Cadangan Penyelidikan
68
Curriculum Vitae
69
Borang Permohonan Cuti Pasca Kedoktoran
70
Borang Permohonan Cuti Penyelidikan
71
Borang Permohonan Cuti Belajar Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pegawai Bukan Akademik)
72
Borang Permohonan Cuti Belajar Kumpulan Sokongan
73
Borang Permohonan Post Doktoral Dan Subkepakaran (Subspeciality)
74
Borang Permohonan Cuti Sabatikal
75
Borang Permohonan Jawatan Tenaga Akademik Muda (TAM)

SEKSYEN CUTI DAN PERSARAAN
76
Garis Panduan Pendaftaran Anak Kurang Upaya
77
Perbandingan Skim KWSP dan Pilihan Pencen, Ganjaran atau Faedah Lain
78
Borang Perakuan Pemberian Taraf Berpencen
79
BORANG WAKTU KERJA BERPERINGKAT
80
Borang Laporan Pakar Anak Kurang Upaya
81
Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita
82
Permohonan Persaraan Pilihan
83
Borang Permohonan Cuti Bersalin Tanpa Gaji (Tanpa Dibayar Emolumen) Bagi Pegawai Lantikan Kontrak
84
Borang Cuti Bersalin (Kontrak)

SEKSYEN LATIHAN
85
Garis Panduan Kursus Pengkhususan Pos Basik
86
Garis Panduan Latihan Persediaan Persaraan
87
Garis Panduan Latihan Profesional
88
Garis Panduan Latihan Sangkutan
89
Garis Panduan Pelaksanaan Continuous Professional Development (Cpd)
90
Garis Panduan Pelaksanaan Penalti
91
Garis Panduan Mengikuti Latihan Polis Bantuan
92
Borang Lapor Diri Latihan Pos Basik
93
Borang Lapor Diri Latihan Profesional
94
Borang Lapor Diri Latihan Sangkutan

SEKSYEN PENGURUSAN DASAR DAN PENTADBIRAN
95
Garis Panduan Permohonan Sokongan Bagi Mendapatkan Permit Masuk Oleh Pensyarah Warga Asing di Univer
96
Format Asas Penyediaan Kertas Kerja Bagi Tujuan Makluman/Pertimbangan dan Kelulusan Lembaga Pengarah
97
Borang Tempahan Kemudahan Pejabat Pendaftar
98
Borang Permohonan Kemudahan Insuran Ke Luar Negara

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
99
Nota Serah Tugas

PENGURUSAN FAIL AM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
100
Klasifikasi Fail Am UPM
101
Panduan Pengurusan Fail dan Rekod Universiti Putra Malaysia
102
Borang 1: Jadual Pelupusan Rekod
103
Borang 2: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam
104
Borang 3: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik
105
Borang 4: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan
106
Borang 5: Permohonan Bagi Pelupusan Fail
107
Borang 6: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Kartografi
108
Borang 7: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Seni Bina
109
Borang 8: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar
110
Borang 9: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan & Bahan Bercetak
111
Borang 10: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik
112
Borang 11: Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam
113
Borang 12: Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam

SLIDE PENGURUSAN REKOD
114
Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod
115
Perundangan dan Peraturan Dalam Pengurusan Rekod
116
Pewujudan Penawanan dan Penutupan Fail
117
Penggunaan dan Penyenggaraan Rekod
118
Keperluan Bilik Registri dan Bilik Rekod
119
Pelupusan Rekod Kerajaan

TAKWIM LATIHAN
120
Takwim Latihan 2018
121
Takwim Latihan 2019

TEMPLAT SENARAI EDARAN SURAT RASMI
122
Template Minit Surat
123
Templat Senarai Edaran (Ketua-Ketua Pentadbiran) 2019
124
Templat Senarai Edaran (Ketua-Ketua PTJ) 2019

PENGURUSAN LEAN
125
Slide Pengurusan Lean - Value Mapping Stream
126
Peranan MPC dalam Pengurusan Lean

BORANG PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN
127
PERMOHONAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
128
PERMOHONAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN
129
Borang Permohonan BITK

PERKONGSIAN PERKARA BAHARU BERKAITAN SUMBER MANUSIA
130
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
131
Perkhidmatan AMAL PUTRA
132
Projek Formulasi Agihan Staf Bukan Akademik
133
Pengurusan Staf Bermasalah
134
Pelan Kasih UPMHOLDINGS
135
Pelan Penggantian
136
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
137
Cuti dan Pesaraan
PEJABAT PENDAFTAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
B1566650217