| PEJABAT PENDAFTAR

Aplikasi Sistem yang dikelola oleh Pejabat Pendaftar untuk kegunaan semua Staf UPM:

 • Sistem Perakam Waktu - e-Perakam
 • Sistem Permohonan Cuti - e-Cuti
 • Sistem Pengurusan Latihan - e-LATIHAN
 • Sistem Penilaian Prestasi Bukan Akademik - e-LPPTNA
 • Sistem Penilaian Prestasi Akademik - e-LPPT
 • Sistem Penilaian Prestasi Pelaksana - e-LPPT_Pelaksana
 • Sistem Laporan Penilaian Prestasi Tahunan - Putra Prestasi
 • Sistem Permohanan Kenaikan Pangkat - SNP
 • Penilaian Prestasi Klinik Panel - PPKP
 • Sistem Pengurusan Sumber Manusia - HR Portal
 • Sistem Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat Pendaftar - SKKP

Pautan bagi bakal pelajar dan para mahasiswa dan mahasiswi Universiti Putra Malaysia:

SXDBMAI~