ABOUT US | REGISTRAR OFFICE

» ABOUT US

ABOUT US

Pejabat Pendaftar merupakan tunjang utama kepada pentadbiran dan pengurusan sumber manusia di UPM. Pejabat ini bertanggungjawab merancang, mengurus dan membangunkan sumber manusia yang dinamik, proaktif dan cekap ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berprestasi tinggi kepada pelanggan.

 

Pejabat Pendaftar terdiri daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Bahagian Governan dan Integriti serta Seksyen Pentadbiran dan Kewangan.

BWJbJAs:09:04