DOKUMEN RUJUKAN | PEJABAT PENDAFTAR

» DOKUMEN RUJUKAN

DOKUMEN RUJUKAN

Berikut adalah dokumen yang boleh dirujuk untuk perhatian dan makluman yang mana berkaitan:

Berikut adalah senarai yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada tahun 2021...selanjutnya...
Adalah dimaklumkan bahawa Klasifikasi Fail Am dan Fungsian Universiti Putra Malaysia (UPM) telah...selanjutnya...
  Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am 2013   Panduan Pengurusan Fail dan Rekod...selanjutnya...
'Keselamatan Dokumen' bermaksud kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada...selanjutnya...
Berikut adalah garis panduan dan dokumen yang diguna pakai oleh Pejabat Pendaftar bagi urusan...selanjutnya...
SWMKNAb:13:32