PERKHIDMATAN | PEJABAT PENDAFTAR

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Perkhidmatan yang disediakan di Pejabat Pendaftar untuk Kakitangan UPM

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia menguruskan perancangan perjawatan, pelantikan sumber manusia,...selanjutnya...
Dalam melahirkan bakat yang berprestasi tinggi dalam kalangan staf, latihan merupakan salah satu...selanjutnya...
Pengenalan Seksyen ini berperanan melaksanakan pentadbiran dan kewangan bagi Pejabat Pendaftar...selanjutnya...
B1614931495