PUSAT | REGISTRAR OFFICE
» WAKIL PENDAFTAR » PUSAT

PUSAT


 

 

  Puan Khadzamah Khalid
  Penolong Pendaftar  | Pusat Transformasi Komuniti Universiti
  T - 03 - 9769 6718
  E - Khadzamah@upm.edu.my

 

 

 

 

 Puan Nor Azirawani Man
 Penolong Pendaftar Kanan |
Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan       Akademik 


  T -  03-9769 2079 
  E -  norazirawani@upm.edu.my

 

 
 

   

   Tuan Hj. Mat Razi Abdullah 
   Timbalan Pendaftar | Pusat Asasi Sains Pertanian 
   T -  03-9769 7265
   E - mra@upm.edu.my

 
 

   

   Encik Mohd Nadzri Mohd Nor 
   Penolong Pendaftar Kanan | Pusat Pengurusan Penyelidikan 
   T - 
03-9769 1604   
   E - mohdnadzri@upm.edu.my

 

 
 

   

   Encik Noor Mohamad Shakil Hameed
   Timbalan Pengarah | Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
   T -  03-97691031   
   E - nmohd77@upm.edu.my

 
 

  

   Encik Mohd Radzi Mahidin
   Penolong Pendaftar Kanan  | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
   T -  03 9769 1211
   E - mradzi@upm.edu.my

 
 

   

   Encik Fahmi Azar Mistar
   Timbalan Pengarah
 Pusat Perhubungan Alumni
   T -  03-9769 1057
   E -
fame@upm.edu.my

 

 

 

  Encik Mohd Affendi Abdul Manaf
  Penolong Pendaftar Kanan
  | Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
  T -  03-9769 7936
  E - mohdaffendi@upm.edu.my

 

 

 
 

 

 

 

   Encik Ludinata Misnun 
   Timbalan Pengarah
 | Pusat Pembangunan Keusahawan dan Kebolehpasaran Graduan
   T -  03-9769 1031
   E - ludinata@upm.edu.my

 

 

 
 

   Puan Syaakiratul Hasanah Rossidi
   Penolong Pendaftar Kanan
 | Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
   T -  03-9769 1509
   E - syaakira@upm.edu.my

 

 
   

   Encik Muhammad Faiz Zakaria 
   Penolong Pendaftar Kanan
 | Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
   T -  03-9769 4263
   E - muhammadfaiz@upm.edu.my

 

 
   

   Puan Noraihan Noordin
   Ketua Penolong Pendaftar 
| Pusat Antarabangsa PUTRA
   T -  03-9769 1031
   E - noraihan@upm.edu.my

 

 
 

   Encik Zuhaimi Abdul Rahim 
   Pengarah
 | Pusat Islam Universti 
   T -  03-9769 1328 
   E - zuhaimi@upm.edu.my

 

 
 

   

   Encik Husalshah Shah Rizal Hussain
   Pengarah 
| Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
   T -  03-9769 7324
   E - husal@upm.edu.my

 

 
 

   

   Encik Haris Dahlan  
   Penolong Pendaftar Kanan
 | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
   T -  03-9769 2053
   E - haris@upm.edu.my

 

 
 

   

   Puan Nor Baizura Zamri
   Penolong Pendaftar Kanan
| Pusat Penerbit UPM
   T -  03-9769 7324
   E -
zbaizura@upm.edu.my

 

 
 

   

  Puan Rita Bajat 
  Ketua Penolong Pendaftar
| Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
  T -  03-9769 6188
  E - b_rita@upm.edu.my

 

 
 

 

   Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
   Penolong Pendaftar Kanan
| Pusat Pertanian Putra
   T -  03-9769 8976
   E - nurainakmal@upm.edu.my

 

 
 

   

   Puan Noorhayati Fazlul Haque
   Penolong Pendaftar
| Putra Science Park
   T -  03-9769 1627 
   E - noorhayati@upm.edu.my

 
 

   

   Puan Haslida Hassan
   Timbalan Pendaftar
| Pusat Jaminan Kualiti
   T -  03-9769 1025 
   E - haslida@upm.edu.my

 

 

 
 

  

   Encik Mohamad Fiddezuan Ahmad
   Penolong Pendaftar
| Pusat Kesihatan Universiti
   T -  03-9769 7484
   E - fiddezuan@upm.edu.my

 

Updated:: 15/06/2023

MEDIA SHARING

WWKFJA:09:25