PEJABAT | REGISTRAR OFFICE
» WAKIL PENDAFTAR » PEJABAT

PEJABAT


 

   Puan Noorizai Mohamad Noor
   Ketua Pentadbiran | Pejabat Naib Canselor 
   T -  03-97698979
   E - kp_pnc@upm.edu.my

 

 

   En. Mohd Nazri bin Md Yasin
   Ketua Pentadbiran |
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
   T -  03-97696050    
   E -
mnazrimy@upm.edu.my
 
 

   

   Encik Abdullah Arshad
   Ketua Pentadbiran | Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
   T -  03-97696077   
   E - dell@upm.edu.my

 
 

   

   Puan Siti Rozana Supian
   Ketua Pentadbiran | Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
   T -  03-97691198    
   E - rozana@upm.edu.my

 
 

   

   Encik Shahriman Hashim
   Ketua Pentadbiran | Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
   T -  03-97691608    
   E - sman@upm.edu.my

 
 

  

   Puan Aziah Hj. Noh
   Ketua Penolong Pendaftar | Pejabat Bursar
   T -  03-97696221
   E - aziee@upm.edu.my

 
 

   

   Puan Nariza Mohd Elias
   Pegawai Undang-undang
| Pejabat Penasihat Undang-undang
   T -  03-9769 1573
   E -  
nariza@upm.edu.my

 
 

  

   Encik Mohd Sopian Mohd Zin
   
Ketua Penolong Pendaftar  | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
   T -  03-97696012 
   E - kb_adminpppa@upm.edu.my

 
 

 

 

 

   Encik Mohd Khairul Jusoh@Yusof
   
Penolong Pendaftar Kanan  | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
   T -  03-97696012 
   E - m_khairul@upm.edu.my

 

 

 

Updated:: 08/05/2023

MEDIA SHARING

WWKFJAQ:09:52