SEKSYEN PENGURUSAN DASAR DAN PENTADBIRAN | PEJABAT PENDAFTAR
» PERKHIDMATAN » SEKSYEN PENGURUSAN DASAR DAN PENTADBIRAN

SEKSYEN PENGURUSAN DASAR DAN PENTADBIRAN

Pengenalan

Seksyen ini berperanan melaksanakan pentadbiran dan kewangan bagi Pejabat Pendaftar selain memantau hal ehwal governan UPM.

 

Fungsi/Peranan

  1. Menguruskan dan memantau pelantikan Canselor, Pro Canselor, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan jawatan Pengurusan Tertinggi Universiti.

 

  1. Mengeluarkan penyata perubahan elaun Lembaga Pengarah Universiti, Pegawai Utama Universiti dan pegawai yang memegang jawatan pentadbiran.

 

  1. Menguruskan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti dan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar termasuk hal-hal pencalonan Pingat dan Darjah Kebesaran Persekutuan/ Negeri.

 

  1. Menyediakan dan memantau pelaksanaan peraturan/ dasar/surat arahan/ pekeliling yang diterimapakai oleh Universiti.

 

  1. Menguruskan pentadbiran pejabat termasuk urusan kenderaan dan surat menyurat Pejabat Pendaftar.

 

  1. Menguruskan hal ehwal kewangan dan pengawalan aset/inventori di Pejabat Pendaftar.

 

  1. Menguruskan hal ehwal Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar.

 

Kemaskini:: 21/05/2018 [syazaliyana]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566439050