REMUNERATION AND APPRAISAL | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE » REMUNERATION AND APPRAISAL

REMUNERATION AND APPRAISAL

Pengenalan

Seksyen Saraan dan Prestasi berfungsi sebahagian daripada Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia bagi menguruskan Saraan, Prestasi dan Elaun bagi staf UPM.

Antara Fungsi dan Peranan seksyen: 

Pengurusan Saraan

 1. Mengurus dan memastikan proses pergerakan gaji tahunan (PGT) secara automatik mengikut bulan pergerakan gaji staf (tertakluk kepada keputusan dan pengesahan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) induk dan pekeliling yang berkuatkuasa).
 2. Mengurus dan memproses pembayaran bantuan khas kewangan dan pelarasan gaji mengikut pekeliling yang berkuatkuasa

 

(Sumber rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 dan pekeliling perkhidmatan atau peraturan-peraturan berkaitan lain yang berkuat kuasa)

Pengurusan Prestasi

 1. Mengurus dan memastikan penilaian prestasi tahunan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (akademik dan bukan akademik) serta pelaksana dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan

 

SISTEM e-LPPTNA (AKADEMIK)

http://www.reg.upm.edu.my/elppt/

SISTEM e-LPPTNA (BUKAN AKADEMIK)

http://reg.upm.edu.my/elpptNA/

SISTEM PUTRA PRESTASI 

(BUKAN AKADEMIK)

(GURU BAHASA DAN PEGAWAI PENYELIDIK)

http://putraprestasi.upm.edu.my/prestasi/

SISTEM PUTRA PRESTASI (PELAKSANA)

http://prestasi.upm.edu.my/

 1. Menguruskan dan memastikan supaya PPSM Induk dapat membuat perakuan bagi penetapan Pergerakan Gaji Tahunan dan penganugerahan: Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan

 

Sumber rujukan Pekeliling Berkuatkuasa: 

 1. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2009: pemantapan pengurusan sistem penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam.
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002: Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan, Lampiran A2 - Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam;

 

Pengurusan Elaun

 1. Menguruskan permohonan elaun tidak tetap dan bayaran insentif kepada staf upm yang berkelayakan.
 2. Senarai elaun tidak tetap seperti :
 • Elaun Pembantu Khas
 • Elaun Trengkas Dwi Bahasa
 • Bayaran Insentif Tugas Kewangan
 • Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor
 • Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu
 • Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat
 • Bayaran Insentif Pengurusan Jenazah
 • Bayaran Insentif Pos Basik
 • Elaun Polis Bantuan
 • Elaun Kritikal 

 

(Sumber rujukan: Rujuk Pekeliling Perkhidmatan dan Minit Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) yang berkuatkuasa.)

Updated:: 05/07/2022

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
WWKFJA6~