LEAVE AND RETIREMENT | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE » LEAVE AND RETIREMENT

LEAVE AND RETIREMENT

PENGENALAN

Seksyen Perkhidmatan, Cuti dan Persaraan (SCP) adalah merupakan sebahagian daripada struktur Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, SCP yang berperanan untuk merancang, mengurus dan memantau segala aktiviti Perkhidmatan yang berkaitan dengan urusan Pengesahan dalam Perkhidmatan (PDP), urusan kehadiran dan cuti, urusan pemberian taraf berpencen (PTB), Rekod Kenyataan Perkhidamatan (RKP) dan urusan persaraan pekerja di Universiti Putra Malaysia yang meliputi Kampus Serdang dan Kampus Bintulu.

Urusan Cuti Perkhidmatan

Cuti Rehat 

KELAYAKAN CUTI REHAT – PP 11/2015
(Kadar Kelayakan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan mulai 1 Januari 2016)

Cuti Rehat Tahunan

Diberi mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan sahaja, jika perkhidmatan tidak mencukupi 1 tahun kalendar cuti akan di proratakan mengikut perkhidmatan yang melayakkan sahaja.

 

 

URUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (PDP)

Syarat Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP)

1.
Memenuhi tempoh percubaan satu hingga tiga tahun;
2.
Hadir dengan jayanya Kursus Induksi dan lulus semua peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan/Kursus Asas Pengajaran (KAP); dan
3.
Diperakukan oleh Ketua Jabatan (Rujuk syarat perakuan 2020 dan 2023 bagi kumpulan jawatan Pegawai Akademik

Siapa Yang Layak?

 -
Pegawai yang dilantik ke jawatantetap; dan
 -
Pegawai yang dilantik melalui kaedah KPSL.

 

Tempoh Percubaan
Pegawai yang dilantik ke jawatan tetap perlu melalui tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun

Perkara yang Boleh Menyebabkan Tidak Disahkan Dalam Perkhidmatan

1.
Prestasi kerja tidak memuaskan;
2.
Masalah disiplin tatatertib;
3.
Masalah dalam organisasi
(Ketua Jabatan berhak tidak memperakukan pengesahan dalam perkhidmatan seseorang pegawai)

Pelanjutan Tempoh Percubaan

- Dengan berdenda (disebabkan kesilapan, kecuaian dan kelemahan pekerja) – Satu Tahun

- Dengan tidak berdenda (bukan disebabkam kecuaian/kelalaian pekerja) – Satu Tahun

Kesan Pelanjutan Tempoh Percubaan Dengan Berdenda

1.

Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan semasa tempoh pelanjutan dengan berdenda;

2.

Hilang kekananan bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh pelanjutan; dan

3.

Diubah tarikh pergerakan gaji mengikut tarikh pengesahannya berkuat kuasa

Akibat Kegagalan Mendapat Pengesahan Dalam Perkhidmatan

- Akan ditamatkan perkhidmatan

URUSAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Pemberian Taraf Berpencen (PTB)

  1. Urusan PTB ini akan diuruskan kepada pekerja yang memilih skim pencen dan telah genap 3 tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira. Urusan PTB bagi pekerja yang telah lengkap syarat akan diuruskan seperti berikut:
  2. Pekerja yang telah genap 3 tahun perkhidmatan
  3. Telah Disah Dalam Perkhidmatan
  4. Surat/Notis makluman akan dihantar melalui emel. Pekerja perlu rujuk Portal Staf untuk Tindakan selanjutnya.
  5. Pemakluman pemberhentian caruman KWSP akan dimaklumkan kepada pekerja yang telah mendapat kelulusan JPA

URUSAN PERSARAAN

Persaraan

Urusan persaraan akan dilaksanakan setiap tahun bagi pekerja yang lengkap perkhidmatan mengikut opsyen persaraan yang dipilih. Proses ini juga diuruskan bagi pekerja yang memilih untuk bersara secara pilihan sendiri

Jenis Persaraan Paksa 

1. Persaraan Paksa (Pencen Wajib) Dibawah Seksyen 10 Akta 227/239

2. Persaraan Pilihan Dibawah Seksyen 12 Akta 227/239

3. Pencen terbitan dibawah Seksyen 14 Akta Pencen 1980 (Akta 227) dan Seksyen 15 Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239)

4. Persaraan Atas Sebab Kesihatan (PP Bil.10 Tahun 1995)

5. Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan

Anggota berpencen yang bersara layak dibayar faedah- faedah persaraan seperti berikut:

1. Pencen (bayaran bulanan);

2. Ganjaran Perkhidmatan (bayaran sekaligus); dan

3. Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat, di mana berkenaan (bayaran sekaligus)

Bersara Pilihan

Pekerja boleh memohon untuk bersara secara pilihan sendiri dengan sokongan ketua PTJ dan perlu memenuhi syarat berikut:

  1. Umur 40 tahun dan ke atas
  2. Berkhidmat tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasuk kira.
  3. Tiada ikatan kontrak perkhidmatan
  4. Lulus tapisan SPRM

 

Faedah persaraan akan dibayar bergantung kepada tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira berdasarkan dan gaji akhir yang diterima oleh pekerja itu. Penghitungan kadar pengiraan seperti berikut:

Ganjaran

7.5%  x  tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira  x  gaji hakiki bulanan yang akhir                                                                                                               diterima

Pencen

-

1/600 x tempoh perkhidmatan yang boleh dimasukira x gaji hakiki bulanan yang akhir                                                                                                                  diterima;

-

Tertakluk kepada pencen maksimum tiga perlima (3/5) daripada gaji akhir (dicapai apabila berkhidmat selama 30 tahun atau 360 bulan tempoh perkhidmatan sahaja);

Rujukan Pekeliling

-

Akta Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239);

-

Peraturan Pencen 1980, Perintah Am Bab A;

-

Buku Undang-undang Pencen Di Malaysia;

-

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1991- Persaraan Pilihan Sendiri;

-

Pekeliling UPM – Penambahbaikan Pemberian Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

Kemaskini: 29/09/2023

 

 

 

 

Updated:: 29/09/2023

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
WWKFKAj~