GENERAL CLASSIFICATION AND FUNCTIONAL FILE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE » GENERAL CLASSIFICATION AND FUNCTIONAL FILE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GENERAL CLASSIFICATION AND FUNCTIONAL FILE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Adalah dimaklumkan bahawa Klasifikasi Fail Am dan Fungsian Universiti Putra Malaysia (UPM) telah disemak dan telah mendapat perakuan oleh Jawatankuasa Pengharmonian Klasifikasi Fail Arkib Negara Malaysia (Rujukan surat:  ANM.600-17/53V03/2 bertarikh 9 April 2015). Sehubungan itu Klasifikasi Fail Am dan Fungsian UPM boleh diguna pakai dan dilaksanakan di semua bahagian/seksyen/unit di semua PTJ.

Mohon Pegawai/Pembantu Tadbir Rekod PTJ semak dan kemas kini senarai fail masing-masing selari dengan Kod Klasifikasi Fail Am dan Fungsian yang telah di perakukan. Sila gunakan Template perubahan dan pindaan jika ada sebarang perubahan dan kembalikan dalam bentuk hardcopy yang telah dicetak kepada Ketua, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar.

 

KLASIFIKASI FAIL AM DAN FUNGSIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

 

 

Updated:: 26/06/2023 [siti_nadirah]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
WWKFJAk~