GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN RASMI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE » GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN RASMI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN RASMI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Garis panduan ini boleh dijadikan sebagai rujukan oleh semua Ketua PTJ dan pegawai awam bagi memastikan langkah-langkah kawalan keselamatan diambil untuk melindungi dokumen rasmi di semua Pusat Tanggungjawab. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya insiden kehilangan, kecurian, kebocoran dan sebagainya sehingga boleh menjejaskan pentadbiran dan kesinambungan perkhidmatan di Universiti Putra Malaysia.

Keselamatan Dokumen bermaksud kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran. Dalam pepasangan komputer, dokumen termasuk pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses disimpan dan dihantar.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN RASMI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Updated:: 01/08/2021 [siti_nadirah]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
WWKFJAp~