FILE GENERAL CLASSIFICATION AND UPM FUNCTIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE » FILE GENERAL CLASSIFICATION AND UPM FUNCTIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

FILE GENERAL CLASSIFICATION AND UPM FUNCTIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Adalah dimaklumkan bahawa Klasifikasi Fail Am dan Fungsian Universiti Putra Malaysia (UPM) telah disemak dan telah mendapat perakukan oleh Jawatankuasa Pengharmonian Klasifikasi Fail Arkib Negara Malaysia (Rujukan surat:  ANM.600-17/53V03/2 bertarikh 9 April 2015). Sehubungan itu Klasifikasi Fail Am dan Fungsian UPM boleh diguna pakai dan dilaksanakan di semua bahagian/seksyen/unit di semua PTJ.

Mohon Pegawai/Pembantu Tadbir Rekod PTJ semak dan kemas kini senarai fail masing-masing selari dengan Kod Klasifikasi Fail Am dan Fungsian yang telah di perakuan. Sila gunakan Template perubahan dan pindaan jika ada sebarang perubahan dan kembalikan dalam bentuk hardcopy yang telah dicetak kepada Ketua, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar.

 

 

KLASIFIKASI FAIL AM DAN FUNGSIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (100-800)

 

 

UPM-4LEVEL KOD 100 - Pentadbiran

 

 

UPM-4LEVEL KOD 200 - Tanah dan Bangunan

 

 

UPM-4LEVEL KOD 300 - Aset

 

 

UPM-4LEVEL KOD 400 - Pengurusan Kewangan

 

 

UPM-4LEVEL KOD 500 - Sumber Manusia

 

 

UPM-4LEVEL KOD 600 - Fungsian

 

 

UPM-4LEVEL KOD 700 - Hal Ehwal Pelajar

 

 

UPM-4LEVEL KOD 800 - Penyelidikan dan Inovasi

 

 

Template Perubahan/Pindaan Klasifikasi Fail Universiti Putra Malaysia

 

 

   
   

 

 

Borang-borang pelupusan boleh di muat turun melalui portal Arkib Negara Malaysia (ANM) www.akrib.gov.my >Penjawat Awam>Pengurusan Rekod Kerajaan>Pelupusan Rekod. Buku Panduan Pelupusan Rekod Awam, Jadual Pelupusan Rekod Urusan AM dan juga Carta Aliran Pelupusan Rekod boleh dimuat turun melalui www.akrib.gov.my > Penjawat Awam>Pengurusan Rekod Kerajaan>Dasar Garis Panduan>Konvensional.

 

 

     

 

 

BORANG-BORANG ARKIB

 

 

Arkib_1_08(2) [JADUAL PELUPUSAN REKOD]

 

 

Arkib_2_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD AWAM]

 

 

Arkib_3_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK]

 

 

Arkib_5_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN FAIL]

 

 

Arkib_6_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD KARTOGRAFI]

 

 

Arkib_7_08[BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD SENI BINA]

 

 

Arkib_8_08[BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD PANDANG DENGAR]

 

 

Arkib_9_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD TERBITAN DAN BAHAN BERCETAK]

 

 

Arkib_10_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PELUPUSAN REKOD ELEKTRONIK]

 

 

Arkib_11_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PEMINDAHAN REKOD AWAM]

 

 

Arkib_12_08 [PENENTUSAHAN PEMUSNAHAN REKOD AWAM]

 

 

Kewangan_Arkib4_08 [BORANG PERMOHONAN BAGI PEMUSNAHAN]

 

 

Updated:: 21/08/2018 [syazaliyana]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
C1593900601