HUMAN RESOURCE SERVICE | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » HUMAN RESOURCE SERVICE

HUMAN RESOURCE SERVICE

Kami komited terhadap pengurusan perkhidmatan sumber manusia dilaksanakan dengan cemerlang dan berterusan mengikut peraturan dan arahan yang berkuatkuasa serta memberi perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan serta layanan pelanggan yang adil dan saksama.

Updated:: 16/11/2021

MEDIA SHARING

WWKFKAX:10:16