PEMBANGUNAN ORGANISASI | PEJABAT PENDAFTAR
» PERKHIDMATAN » PENGURUSAN SUMBER MANUSIA » PEMBANGUNAN ORGANISASI

PEMBANGUNAN ORGANISASI

Pengenalan

Seksyen ini bertanggungjawab untuk urusan perancangan, perjawatan sumber manusia, pengurusan organisasi kejat serta pengurusan maklumat sumber manusia.

 

Fungsi/Peranan

 1. Perancangan sumber manusia;

                            

 1. Merancang, merangka, mengkaji dan menguruskan penyusunan semula/ pengukuhan/ penambahbaikan struktur Fakulti/ Bahagian/ Institut /Pusat;

 

 1. Menyediakan kertas ulasan dan memperakukan permohonan perjawatan Fakulti/Bahagian/ Institut/ Pusat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia / Jabatan Perkhidmatan Awam;

 

 1. Pengurusan waran dan semakan perjawatan;

 

 1. Urusan naziran perjawatan di Fakulti/ Bahagian/ Institut/ Pusat;

 

 1. Memantau pengoperasian dan memastikan pelaksanaan HRMIS, eIHRAMS dan SISMAN;

 

 1. Mengoptimumkan pengaplikasian eIHRAMS dan SISMAN;

 

 1. Mengawalselia dan pengurusan data dan memastikan maklumat sumber manusia adalah tepat dan terkini;

 

 1. Pelaksanaan Pengurusan Organisasi Kejat UPM;

 

 1. Menguruskan pelucutan hak emolumen

 

 1. Menguruskan hal-hal disiplin dan tatertib staf UPM selaras dengan kehendak AKta 605 Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj 2000)

 

 1. Menguruskan hal ehwal pengisytiharan harta staf UPM

 

 1. Membantu menguruskan kes siasatan Universiti.

 

 

Kemaskini:: 21/05/2018 [syazaliyana]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT PENDAFTAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
B1566438510