PENGURUSAN SUMBER MANUSIA | PEJABAT PENDAFTAR
» PERKHIDMATAN » PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia menguruskan perancangan perjawatan, pelantikan sumber manusia, serta tatatertib staf. Bahagian ini sentiasa berusaha untuk memperkukuh tadbir urus yang efektif, dengan menambah nilai sumber manusia ke arah mentransformasikan budaya organisasi berprestasi tinggi.

Kemaskini:: 16/11/2021

PERKONGSIAN MEDIA

WWDcHAx:07:42