SEKSYEN INTEGRITI | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » GOVERNANCE AND INTEGRITY » SEKSYEN INTEGRITI

SEKSYEN INTEGRITI

 Seksyen Integriti

  1. Tadbir Urus – memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan; 
  2. Pengukuhan Integriti – memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;
  3. Pengesanan dan Pengesahan − Mengesan dan Mengesahkan aduan  salahlaku jenayah serta pelanggaran  tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan- Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;
  4. Pengurusan Aduan – Menerima dan  mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
  5. Pematuhan – Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
  6. Tatatertib – Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Updated:: 25/10/2021

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
WWKFJAd~