ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SECTION | REGISTRAR OFFICE
» SERVICES » ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SECTION

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SECTION

Pengenalan

Seksyen ini berperanan seperti berikut: 

 1. menguruskan pentadbiran dan kewangan bagi Pejabat Pendaftar
 2. memproses pembayaran elaun Pegawai Utama Universiti dan pegawai yang memegang jawatan pentadbiran 
 3. menguruskan tempahan kenderaan bagi tujuan tugas rasmi
 4. menguruskan surat-menyurat Pejabat Pendaftar dan Unit Pos UPM
 5. urus setia bagi Sistem Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar (QMS, ISMS, SKPP, sistem U-Respons)
 6. menguruskan E-Stok dan pengurusan stor Pejabat Pendaftar.
 7. urus setia Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar
 8. mengurus tempahan Dewan Taklimat Serdang, Foyer Dewan Taklimat Serdang dan Bilik Lembaga 
 9. menyelia dan memantau semua urusan berkaitan penyelenggaraan/baik pulih peralatan dan infrastruktur Pejabat Pendaftar 
 10. menguruskan kandungan laman sesawang Pejabat Pendaftar
 11. menyelaras amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam Pejabat Pendaftar

Updated:: 16/11/2021 [mohd.hasrul]

MEDIA SHARING

CVBVXAg:23:13