2012 | REGISTRAR OFFICE
» GOVERNANCE » UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA » 2012

2012

PEKELILING DAN SURAT PEKELILING UPM 2012
 
 
 
   
 
 
PEKELILING PERKHIDMATAN
 
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 1 tahun 2012
 
Pengendalian dan Pengurusan Kes-Kes Ketidakhadiran Bertugas Pegawai UPM
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 2 tahun 2012
  Pengurusan Pegawai Akademik Yang Memegang Jawatan Pentadbiran di Universiti Putra Malaysia
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 3 tahun 2012
  Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup ( Cost of Living Assistance -COLA) kepada Pegawai Universiti Putra Malaysia
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 4 tahun 2012
  Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Universiti Putra Malaysia Di bawah Sistem Saraan Malaysia
   
Pekeliling Pendaftar Bilangan 1 Tahun 2012
Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Akademik (GPKPA) dan Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Pegawai Eksekutif (GPKPPE)
   
  Lampiran A
  Lampiran B
  Lampiran C
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 5 tahun 2012
  Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 6 tahun 2012
  Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012
   
 


 
   
 
 
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 1 tahun 2012
 
Pindaan Waktu Bekerja Untuk Kakitangan UPM Semasa Bulan Ramadhan 1433 Hijrah
Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 2 tahun 2012
 
Dasar Baru pelantikan Secara Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 3 tahun 2012
 
Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 4 tahun 2012
 
Perubahan penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks
  Lampiran A
  Lampiran B-1
  Lampiran B-2
   
Surat Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil 5 tahun 2012
 
Perlantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihanatan Kepada Pegawai Universiti Putra Malaysia Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
 
 


 
   
 
 
PEKELILING AM
 
Pekeliling Am UPM Bil 3 tahun 2012
  Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat Staf Universiti Putra Malaysia
   
Pekeliling Am UPM Bil 4 tahun 2012
 
Pemansuhan keperluan pengesahan yang tiada nilai tambah pada borang rasmi Universiti Putra Malaysia dan salinan dokumen sokongan.
 


 
   
 
 
SURAT PEKELILING AM
 
Surat Pekeliling Am UPM Bil 1 tahun 2012
 
Peraturan perjalanan pegawai awam ke luar negara atas urusan persendirian

Updated:: 04/09/2013 [azilawati_om]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
C1591444509