2011 | REGISTRAR OFFICE
» GOVERNANCE » UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA » 2011

2011

PEKELILING DAN SURAT PEKELILING UPM 2011
 
 
 
   
 
 
PEKELILING PERKHIDMATAN
 
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 1 Tahun 2011
Garis Panduan Permohonan Sokongan Bagi Mendapatkan Taraf Penduduk Tetap (PR) Oleh Pensyarah Warga Asing Untuk Mendapatkan Kelulusan Jabatan Imigresen
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 3 Tahun 2011
Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 5 Tahun 2011
Dasar dan Prosedur Penempatan Pegawai Di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Program)
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 7 Tahun 2011
Bayaran Insentif Pakar Dan Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 8 Tahun 2011
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2011
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 9 Tahun 2011
Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan di Universiti Putra Malaysia
   
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 10 Tahun 2011
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011
 


 
   
 
 
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
 
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 1 Tahun 2011
Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 2 Tahun 2011
Pindaan Waktu Bekerja Untuk Kakitangan UPM Semasa Bulan Ramadhan 1432 Hijrah
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bilangan 3 Tahun 2011
Prosedur Dan Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan Bagi Pegawai Di Universiti Putra Malaysia
   
 


 
   
 
 
PEKELILING AM
 
Pekeliling Am UPM Bilangan 3 Tahun 2011
Pemansuhan Keperluan Mengemukakan Laporan Polis Yang Tidak Merupakan Suatu Kehendak Undang-Undang Dalam Berurusan Dengan Agensi Kerajaan

Updated:: 04/09/2013 [azilawati_om]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
C1591444321