2008 | REGISTRAR OFFICE
» GOVERNANCE » JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) » 2008

2008

PEKELILING DAN SURAT PEKELILING JPA 2008
 
 
   
 
 
PEKELILING PERKHIDMATAN 2008
 
BIL.
PEKELILING PERKHIDMATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24..
 
 
 
   
 
 
SURAT PEKELILING 2008
 
BIL.
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pemberian Tambahan Kenaikan Gaji Kepada Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim Dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Pembatalan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007
(Jadual Gaji bagi Skim Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim)

17.
Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service).
Pindaan: Perenggan 54.1 di muka surat 59 dan perenggan 5 dalam Lampiran G di muka surat 85 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 2008 adalah dipinda.

18.
Pindaan Kadar Bayaran Insentif Pakar.
Pindaan: Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 adalah dipinda.

19.
Pengubahsuaian Penilaian Tahap Kecekapan
Pindaan: Pembatalan:
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2005
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006
  • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2006
20.

Updated:: 11/09/2013 [azilawati_om]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0389472007
C1591440580