Surat Pekeliling | REGISTRAR OFFICE
» DOKUMEN RUJUKAN » Surat Pekeliling

Surat Pekeliling

Link Yang berkaitan sebagai rujukan 


Bil.  Surat Pekeliling  Dokumen  Kod Dokumen ISO (Jika ada)
 
1.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 1980 - Cuti Tidak Berekod bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan yang dipilih untuk Mengambil Bahagian dalam Sukan-Sukan Perwakilan
Luaran 
 UPM/SOK/BUM/P006
 
2.
 
Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Tahun 2000 - Garis Panduan dalam Peraturan Pelanjutan Tempoh Percubaan
 Luaran 
 UPM/OPR/PEND/P005 
 
3.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2004 - Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan
Luaran 
 
 UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004

 

 
4.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2005 - Pindaan Imbuhan Tetap Khidmat Awam Gred 41 dan 42 serta Gred 45
 Luaran 
 
 UPM/SOK/BUM/P001

UPM/SOK/BUM/P002

UPM/SOK/BUM/P004
5.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2006 - Pemanjangan Bantuan Sara Hidup
 
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004

 

6.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2007- Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana dan/atau Ph.D Bagi Maksud Lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam
 
Luaran 
 
 UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004

 

7.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2007 - Penjelasan Mengenai Perkara Perkhidmatan dalam Melaksanakan Pemberian Kemudahan Cuti Menjaga Anak

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P006
 
8.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007 - Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan
 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
9.

 

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2007 - Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
10.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2008 - Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam

 

 
Luaran
UPM/SOK/BUM/P004
11.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2008 - Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak bagi Pegawai Warganegara (Bukan Pesara) dan Bukan Warganegara

 

 
Luaran
UPM/SOK/BUM/P004
12.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2008- Pindaan Kadar Bayaran Insentif Pakar
Pindaan: Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 adalah dipinda

 

 
Luaran
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
13.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2008 - Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
Disertakan: Panduan Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P005
14.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 - Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Staf Perkhidmatan Awam

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P005
15.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009 - Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas bagi Staf Perkhidmatan Awam
 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P005
UPM/OPR/PEND/P001
16.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2009 - Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana dan/atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) bagi Maksud Pelantikan ke Perkhidmatan Awam

 

 
Luaran
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
17.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010 - Pindaan Kepada Lampiran A – Senarai Skim – Skim Perkhidmatan yang Memperuntukkan
Syarat Lantikan di Peringkat Ijazah Sarjana dan/atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)

 

 
Luaran
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
18.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011 - Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum bagi Pelantikan Secara Kontrak di Institusi Pengajian Tinggi Awam

 

 
Luaran
 
19.
 
Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Bil. 3 Tahun 2011- Prosedur dan Kaedah Pengesahan dalam Perkhidmatan

 

 
Luaran
 UPM/OPR/PEND/P005
20.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2012 - Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P001
21.
 
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 19 Tahun 2012 Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus dan Latihan

 

 
Luaran
 UPM/SOK/LAT/P001
22.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pindaan Syarat Pemberian Opsyen Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2012
 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P004
23.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2014 - Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim PerkhidmatanTahun 2013 dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum di bawah Sistem Saraan Malaysia

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P003
24.
 
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 - Penambahbaikan Kemudahan bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract Of Service) dalam Perkhidmatan Awam

 

 
Luaran
 
UPM/SOK/BUM/P004
25.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016 - Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan Pelantikan kedalam Perkhidmatan Awam

 

 
Luaran
 
UPM/SOK/BUM/P004
26.
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 - Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari digunakan sebagai Cuti Rehat padaTahun Persaraan

 

 
Luaran
 UPM/SOK/BUM/P006

Updated:: 08/12/2021 [mohd.hasrul]

MEDIA SHARING

CVBVWA1:22:46