Peraturan | REGISTRAR OFFICE
» DOKUMEN RUJUKAN » Peraturan

Peraturan

Link Yang berkaitan sebagai rujukan 


Bil.  Peraturan  Dokumen  Kod Dokumen ISO (Jika ada)
 
1.
 
P.U.(A) 1- Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P003
UPM/SOK/BUM/P004
UPM/OPR/PEND/P002
UPM/OPR/PEND/P005
 
 
2.
 
No 15033 Diwartakan 1.9.2020 Statut Universiti Putra Malaysia (Jawatankuasa Pemilih dan Pihak Kuasa Melantik) 2020
 
 Luaran 
 
UPM/OPR/PEND/P002
UPM/OPR/PEND/P003
 
3.
 
 
P.U. (A) 163 - Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)
 
 
Luaran 
 
 
UPM/OPR/PEND/P001
UPM/OPR/PEND/P002
UPM/OPR/PEND/P003
UPM/OPR/PEND/P005

Updated:: 08/12/2021 [mohd.hasrul]

MEDIA SHARING

CVBVWAb:22:45