Pekeliling | REGISTRAR OFFICE
» DOKUMEN RUJUKAN » Pekeliling

Pekeliling

Link Yang berkaitan sebagai rujukan 


Bil.  Pekeliling  Dokumen  Kod Dokumen ISO (Jika ada)
1.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1996 - Pengubahsuaian Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P005
 
 2.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2001- Kaedah Penetapan Gaji Permulaan untuk Bekas Polis dan Bekas Tentera yang Dilantik Secara Tetap ke dalam Perkhidmatan Awam
 Luaran 
UPM/SOK/BUM/P003
 
 3.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 - Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan
 
 
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P005
UPM/OPR/PEND/P002
UPM/OPR/PEND/P003
UPM/OPR/PEND/P004
 
 4.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2001 - Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 
 
 Luaran 
 

 

UPM/OPR/PEND/P005
 
 
5.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2002 - Senarai Kelayakan yang Diiktiraf oleh Kerajaan yang Perlu Digunakan dalam Urusan Pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam
 
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P001
UPM/SOK/BUM/P002
UPM/SOK/BUM/P003
UPM/SOK/BUM/P004
6.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2003 – Panduan Urusan Persaraan dan Pencen
 
Luaran 
UPM/OPR/PEND/P005
UPM/OPR/PEND/P006
 
7.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 – Pemberian Wang Gantian Cuti Rehat (GCR)
 
Luaran 
UPM/SOK/BUM/P006
UPM/OPR/PEND/P006
 
 8.
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2004 – Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) kepada Pegawai yang Memilih Skim KumpulanWang Simpanan Pekerja (KWSP)
 
Luaran 
 
UPM/SOK/BUM/P006
UPM/OPR/PEND/P006
 

Updated:: 06/12/2021 [mohd.hasrul]

MEDIA SHARING

CVBVWA1:22:33