Act | REGISTRAR OFFICE
» DOKUMEN RUJUKAN » Act

Act

Link Yang berkaitan sebagai rujukan 


Bil.  Akta   Dokumen  Kod Dokumen ISO (Jika ada)
 
1.
 
Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30)(Sebagaimana 1 Ogos 2012) 
Luaran 
 
 
2.
 
Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000 (Akta 605)
 Luaran 
 
UPM/OPR/PEND/P016
 
3.
 
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) & Peraturan-peraturan dan perintah-perintah
 
Luaran 
 
 
 
4.
 
Akta Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239)
 
 Luaran 
 
UPM/OPR/PEND/P006
5.
Akta Had Masa 1953 (online) (Akta 254)
 
Luaran 
 
6.
Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)
 
Luaran 
 

Updated:: 16/11/2021 [mohd.hasrul]

MEDIA SHARING

CVBVVAv:21:59